Velsense boa’s uitgerust met bodycams

Velsense boa’s uitgerust met bodycams
Foto: RTV Seaport

Vanaf vandaag zijn de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van het Velsense Team Handhaving Openbare Ruimte uitgerust met bodycams. Dit zijn op het lijf geplaatste camera’s die de boa’s handmatig aan kunnen zetten als de situatie daarom vraagt.

Het gebruik van bodycams heeft tot doel om escalaties te voorkomen en de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de gemeentelijke boa’s te vergroten. Hiermee verbeteren de condities waaronder zij hun belangrijke en moeilijke werk voor de Velsenaren doen.

Tijdens rondes die de boa’s doen, komt verbale agressie vaak voor. Ook hebben Boa’s te maken met fysiek geweld. Ervaring heeft geleerd dat het zichtbaar dragen van bodycams preventief en de-escalerend werkt. Burgemeester Frank Dales: “Vanaf vandaag dragen onze boa’s bodycams en kunnen zij gebeurtenissen vastleggen dat als bewijsmateriaal kan dienen. Met bodycams en binnenkort ook de wapenstok, zijn boa’s goed uitgerust voor risico’s die zich tijdens hun handhavende werk voordoen.”

In het ‘Uitwerkingsbesluit Bodycams Velsen 2020’ staan de richtlijnen en voorwaarden voor het gebruik van de bodycams zodat gewaarborgd is dat bodycams zorgvuldig en rechtmatig ingezet worden.