Verspreiding grafiet door Harsco binnenkort verleden tijd

Verspreiding grafiet door Harsco binnenkort verleden tijd
Foto RTV Seaport/PR

Tata Steel en Harsco zijn gestart met de verwerking van ROZA-slak in de nieuwe fabriekshal. Doordat de verwerking van deze slaksoort nu in de hal zal plaatsvinden, is tijdens dit proces de kans op verspreiding van grafiethoudend stof naar de omgeving verleden tijd.

De hal zou in april in gebruik worden genomen, maar door Covid-19 was dit helaas niet mogelijk. Inmiddels is alles op alles gezet om de nieuwe fabriekshal zo snel als mogelijk in gebruik te kunnen nemen. De hal zal gefaseerd in gebruik worden genomen, waarbij verschillende onderdelen van het nieuwe verwerkingsproces eerst worden getest alvorens er volledig wordt overgegaan op de nieuwe werkwijze. De verwachting is dat de fabriekshal binnen vier tot zes weken na start van ingebruikname volledig operationeel is.

Totdat de nieuwe fabriekshal volledig operationeel is, blijven Tata Steel en Harsco maatregelen nemen om het vrijkomen van grafiet te voorkomen. Gedurende de bouw van de hal zijn er al diverse maatregelen genomen om de verspreiding van grafiethoudend stof te voorkomen. Daardoor heeft er zich sinds april 2019 geen grafietemissie meer voorgedaan naar de omgeving.