Noodkinderopvang in Velsen

Noodkinderopvang in Velsen
© RTV Seaport / PR

Stichting Welzijn Velsen (SWV) en Peutercentra Velsen bv hebben op verzoek van de gemeente Velsen het initiatief genomen om vanaf donderdag 19 maart noodkinderopvang te organiseren.

De noodkinderopvang is voor gezinnen waarvan één of beide ouders in een cruciale beroepsgroep werkt, die zelf geen opvang kunnen regelen of nog geen plek bij hun eigen kinderopvangorganisatie hebben gevonden. De scholen gebruiken hiervoor de lijst van cruciale beroepsgroepen van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/crucialeberoepsgroepen

De aanmelding van de basisschoolkinderen verloopt via de basisscholen. De kinderen worden van 8 tot 18 uur worden opgevangen en worden begeleid door welzijnswerkers en pedagogisch medewerkers. Aan onderwijsassistenten is gevraagd kinderen te begeleiden met hun schoolwerk. De noodkinderopvang bestaat uit groepen van maximaal 10 kinderen.