Bomen over bomen bij Missiehuis

Bomen over bomen bij Missiehuis
FOTO : RTV Seaport / Ton van Steijn

De discussie spitste zich toe op het behoud van een aantal bomen in Driehuis, donderdagavond in de gemeenteraad. Welk speelveld krijgt de ontwikkelaar voor zijn plan om woningen te realiseren in en rond het Missiehuis?

Wat VVD en CDA betreft mogen er waardevolle en monumentale bomen worden gekapt om daarmee het plan beter te maken en meer parkeren ter faciliteren. Cas Scholling diende daarvoor het amendement in: ‘in bomen kun je niet wonen.’ Een aantal partijen ging met hem mee. ‘Liever een monumentaal plan dan een paar monumentale bomen’, aldus Robert van Koten van PS.

Dat was tegen het zere been van onder andere D66 en Groen Links. ‘in bomen kun je wél wonen, kijk naar allerlei vogels en insecten’, aldus Maarten Jan Hoekstra (GL). Leen de Winter wees daarnaast op het feit dat de projectontwikkelaar al met de voorwaarden van het laten staan van de bomen had ingestemd. Daarnaast was hij met anderen zeer tevreden met de 30% sociale woningbouw waarin het project gaat voorzien.

Na een lang debat werd het amendement verworpen. Vervolgens werd een tweede amendement van CDA en VVD om de minimale woonoppervlakte te verkleinen ingetrokken. Het startdocument zelf werd vervolgens unaniem aangenomen, evenals een motie van LGV om een onderzoek te houden naar de verkeerseffecten van alle bouwplannen voor Driehuis.

Zie de integrale herhaling van de raadsvergadering op raadsplein.tv