NieuwsPunt.-17 februari

NieuwsPunt.-17 februari

NieuwsPunt. wekelijks live radio nieuwsprogramma op maandagavond vandaag gepresenteerd door Willem van Deventer, Theo Koster en Netty Struijs.

Als eerste kwam Gerardo Eijbersen aan het woord met een uitgebreide toelichting en tips over de Uit-agenda. Johan Zwakman, voorzitter van het wijkplatform IJmuiden-Noord vertelde dat de voorbereidingen voor de aanpassing van de Kennemerlaan van start zijn gegaan. Volgende week is er een overleg met de gemeente over de doorsteek over het Oosterduinplein naar de Oosterduinweg. Johan gaat aandacht vragen voor een aantal monumentale bomen die daar staan.

Het eerste uur werd afgesloten met een interview met AB Kraaijenveld van het wijkcomité Driehuis over de raadssessie van afgelopen donderdag waar de invulling van het Missiehuis uitgebreid aan de orde kwam.

Tijdens het tweede uur gaf Alex van der Molen namens wijkplatform Zee- en Duinwijk verslag van de kennismakingsavond met de wijkagenten. Ruim 50 inwoners waren daar aanwezig die hun bezorgdheid uitspraken over drugscriminaliteit in de wijk.

Gertjan Huijbens tenslotte gaf uitleg over de raadsessies van afgelopen donderdag in het gemeentehuis met als belangrijkste onderwerpen Het Missiehuis, de verbinding tussen de A8 en A9 aan de Noordkant van het Noordzeekanaal en de oprichting van de Participatieraad.

De uitzending wordt herhaald op dinsdagmorgen tussen 10 en 12 uur.

%d bloggers liken dit: