NieuwsPunt.-27 januari

NieuwsPunt.-27 januari
Foto: RTV Seaport

NieuwsPunt. wekelijks live radio nieuwsprogramma op maandagavond vandaag gepresenteerd door Theo Koster en Netty Struijs.

Als eerste kwam Gerardo Eijbersen aan het woord met een uitgebreide toelichting en tips over de Uit-agenda. Johan Zwakman, voorzitter van het wijkplatform IJmuiden-Noord, sprak over de toekomst van de wijkplatforms waarover binnenkort weer overleg wordt gevoerd met de gemeente.

Vervolgens werd Ab Kraaijeveld, namens het wijkcomité Driehuis, gebeld. Hij sprak over de bouwplannen van de toekomstige appartementen/woningen in en op het terrein van het Missiehuis.

Gert Huijbens gaf een toelichting op de raadsagenda van aanstaande donderdag met als belangrijkste agendapunten het vaststellen van de woonvisie en het vaststellen van het ontwikkelperspectief binnenduinrand.

Als laatste kwam Frits Vermeulen namens 4 en 5 mei comit√© aan het woord, die onder andere een tipje van de sluier oplichtte over het programma in Velsen rond 75 jaar bevrijding. Maandag 4 mei de herdenking, dinsdag 5 mei feest op het Plein 1945 met in het Stadhuis een wat serieuzer programma en als nieuwtje een feestprogramma ‘Keep Them Rolling’ op vrijdag 8 mei, de dag dat Velsen bevrijd werd.

De uitzending wordt herhaald op dinsdagmorgen tussen 10 en 12 uur.