Rabobank Haarlem-IJmond samen verder

Rabobank Haarlem-IJmond samen verder
© RTV Seaport / Reinder Weidijk

Om de kwaliteit van de financiële dienstverlening te versterken, is het voornemen om Rabobank Haarlem en Omstreken en Rabobank IJmond per 1 mei 2020 samen te voegen. De ledenraden zijn hierover geïnformeerd en nemen eind maart 2020 een besluit over het voorstel tot samengaan. Voorafgaand aan deze besluitvorming worden de leden van beide banken nog gehoord.

De keuze voor Haarlem en IJmond is logisch. De overeenkomsten tussen beide banken en gebieden zijn een goed uitgangspunt voor een vruchtbare samenwerking. Op diverse onderdelen werken Rabobank Haarlem en Omstreken en Rabobank IJmond nu al samen. Daarnaast zijn er veel aanknopingspunten en kansen in de regio waarmee Rabobank haar maatschappelijke impact kan vergroten.