Woonvisie en Binnenduinrand besluitrijp

Woonvisie en Binnenduinrand besluitrijp
Foto RTV Seaport / Gertjan Huijbens

Na drie raadssessies lijkt de Woonvisie 2040 nu rijp voor besluitvorming. Al hebben diverse partijen wel amendementen en moties aangekondigd. Dus zal er in de raadsvergadering van 30 januari nog wel over gedebatteerd worden.

Dat was de uitkomst van een van de drie raadssessies van donderdagavond 15 januari. De andere twee gingen over de Visie op Spaarnwoudepark en het ontwikkelplan voor de Binnenduinrand. Bij de laatstgenoemde sessie was vooral de status van het document, door vijf gemeentes en na veel burgerparticipatie vastgesteld, een punt van discussie. Ook dit stuk wordt echter door de raadsleden besluitrijp gevonden, al zullen hierbij eveneens amendementen en moties worden ingediend.

Hoe de drie sessies verliepen, is terug te zien in de integrale herhaling van de uitzending van Raadsplein TV. Te zien via internet en (regelmatig) op onze zender.