Verkoop Witte Theater gaat niet door

Verkoop Witte Theater gaat niet door
Foto : RTV Seaport / Chris Hoppenbrouwer

Het is Johan Stolk van JSB Stolk Bouw en Ontwikkeling BV niet gelukt om de financiering rond te krijgen om het voormalige Witte Theater aan te kunnen kopen.

Op 13 december 2019 verliep de termijn waarbinnen de koper een beroep kon doen op het ontbinden van de getekende koopovereenkomst op basis van het niet kunnen verkrijgen van financiering. Stolk had daarna nog zeven dagen de tijd om de gemeente hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

Op donderdag 19 december heeft de ontwikkelaar bij de gemeente aangegeven dat het hem niet lukte om de financiering rond te krijgen voor het ingediende plan op basis waarvan de gemeente het Witte Theater in oktober 2018 aan deze bieder had gegund.

Twee maanden eerder was mede-ontwikkelaar Jos Mossinkoff van Bik en Arnold BV, met wie Johan Stolk samen een hotel, skybar, restaurant en welness in het voormalige PEN-gebouw wilde realiseren, al afgehaakt. Het niet in eigendom kunnen verkrijgen van het stuk grasland naast het oude theater, dat nodig was als parkeerterrein, werd daarvoor als reden opgevoerd. Eigenaar Rijkswaterstaat wilde deze grond wel verhuren, maar niet verkopen.

De gemeente is teleurgesteld over het afketsen van de verkoop. B&W beraden zich op de mogelijke vervolgstappen om tot verkoop van Kanaalstraat 257 te kunnen komen.