Tegenwind en tegengeluid voor begroting

Tegenwind en tegengeluid voor begroting
Foto RTV Seaport / Peter Denkema

‘In Velsen kan de wind plotseling opsteken’, begint het bericht waarin het college van B&W met veel beeldspraak de begroting voor 2020 heeft gepresenteerd. Volgens wethouder Verwoort is er wat financiële tegenwind door de teruglopende rijksinkomsten en oplopende kosten. Om toch nieuw beleid te kunnen maken én de begroting meerjarig sluitend te krijgen, wil hij onder andere de toeristenbelasting verhogen, de OZB-korting voor bedrijven afschaffen en hier en daar bezuinigen.

Daarnaast is er voor het komend jaar een greep in de reserves nodig, want met 186 miljoen aan uitgaven en 183 miljoen aan inkomsten komt de penningmeester van Velsen in 2020 toch nog drie miljoen tekort. Volgens hem zijn de reserves robuust genoeg om dat stootje te kunnen opvangen. Bijna de helft van de uitgaven gaat naar het sociaal domein, waarvoor de gemeentes in toenemende mate verantwoordelijk zijn geworden maar waarvoor zij tot hun ergernis te weinig door het rijk worden gecompenseerd.

De begroting wordt in oktober in een raadsbrede sessie behandeld en in november door de gemeenteraad al dan niet gewijzigd vastgesteld. D66 en CDA, beide niet in het college vertegenwoordigd, hebben grote moeite met deze begroting. Zij vinden het onverantwoord om geld in allerlei nieuwe projecten te steken terwijl het er eigenlijk niet is en de toekomst ongewis lijkt. De begrotingsbehandeling is te volgen via Raadsplein TV.