Raad Perspectiefnota start uur eerder

Raad Perspectiefnota start uur eerder
Foto RTV Seaport / Gertjan Huijbens

De gemeenteraadsvergadering start vanavond een uur eerder. Dit heeft alles te maken met de behandeling en vaststelling van de Perspectiefnota 2020-2023. Raadsplein TV is er live bij, de uitzending via RTV Seaport begint om 18:20 uur.

De Perspectiefnota in het voorjaar is naast de begroting in het najaar het belangrijkste stuk dat de raadsleden vaststellen. In deze nota worden de hoofdlijnen van het beleid voor de komende jaren vastgesteld. Het vormt daarmee ook de bais voor de begroting.

De Perspectiefnota is al eerder in een sessie besproken. Daarbij werd duidelijk dat de verschillende partijen met divere moties en amendementen zullen komen.

Naast de Perspectiefnota zullen vanavond ook het Groenstructuurplan en de bluswatervoorzieningen aan de orde komen. De uitzending is te zien via Ziggo-kanaal 40 en de website van RTV Seaport en www.raadsplein.tv