Moestuin voor buurthuis de Dwarligger

Moestuin voor buurthuis de Dwarligger

Het heringerichte terrein naast buurtcentrum De Dwarsligger wordt woensdag 5 juni om 15.00 uur officieel geopend. Het plan voor herinrichting van het terrein ontstond in 2018: het maken van moestuintafels, het plaatsen van beweegtoestellen en andere sportattributen. In de moestuintjes kunnen ouderen werken, zij kunnen bewegen op de mooie fitnesstoestellen en iedereen kan voetballen, badmintonnen en volleyballen.

Het plan werd gerealiseerd met financiering van de firma Vrolijk, het Oranjefonds en het GIDS project van de gemeente Velsen. Een enthousiaste groep mensen ging bijna dagelijks aan het werk onder aanvoering van initiatiefneemster Carrie Nupoort en uitvoerend coördinator Ben Oorthuis.

Deze geweldige groep vrijwilligers heeft een prachtige activiteitenplek gemaakt, een aanwinst voor het buurtcentrum en de wijk.
Voor de begeleiding van deelnemers in de moestuin zoekt het buurthuis nog enkele deskundige vrijwilligers.