Raadsessies over cultuur, groen en dichtgooien sluisroute

Raadsessies over cultuur, groen en dichtgooien sluisroute
FOTO : RTV Seaport / Ron Pichel

Donderdag 16 mei heeft de raad van Velsen zes sessies. Twee zijn live te volgen, dit zijn de langdurige sluiting van de route over de sluizen. Rijkswaterstaat en andere betrokkenen krijgen de gelegenheid om uit te leggen waarom de sluisroute langer dicht is dan gepland.
De andere sessie in de raadzaal gaat over de herontwikkeling van de Brederoodseweg 41. Het plan is om op deze locatie drie vrijstaande woningen te bouwen. Er is al veel over gesproken vooral omdat er weerstand is van omwonenden. Recent is het plan wederom onder de loep genomen en aan de raad wordt voorgesteld om de nota behandeling zienswijzen, het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan nu vast te stellen.

De overige vier sessies worden niet live uitgezonden maar worden samengevat in korte interviews.
Een sessie over de actualisatie van het Regionaal Actieprogramma Wonen. De belangrijkste wijziging betreft de regionale inzet op de groei van de sociale huurwoningvoorraad in plaats van het op peil houden van de sociale voorraad.
In een andere sessie wordt het aandeelhouderschap van HVC besproken. Het voorstel is dat het aandeelhouderschap ingevuld wordt via de gemeenschappelijke regeling AIJZ waaraan wordt  deelgenomen door de gemeenten Zaanstad, Beverwijk, Heemskerk en Velsen onder het motto ‘samen sta je sterk’. De raad heeft destijds aangegeven dat ze beter wil worden geïnformeerd over de ontwikkelingen rond HVC. Dit wordt in de notitie meegenomen.

In de sessie over het Groenstructuurplan gaat het over groen in de gemeente en het tegengaan van klimaatverandering. Het Groenstructuurplan moet invulling geven aan de ambities van de raad en het college zoals ze dit hebben vastgelegd in het raadsakkoord en het collegeprogramma. Het plan bestaat uit twee delen, visie en uitvoering. In de sessie ligt de visie voor. Deze is mede tot stand gekomen door participatie van onder andere inwoners, raadsleden, bedrijven, terrein beherende organisaties en belangengroepen.
Ook voor de cultuurvisie, de vierde sessie deze avond, zijn diverse partijen betrokken. De cultuurvisie moet inspelen op ontwikkelingen die de afgelopen jaren in Velsen plaats vonden op het gebied van kunst en cultuur en wat in de komende jaren bereikt moet worden.

Donderdag is er live uitzending vanaf 19.20 uur via de site, Ziggo en facebook.