Bouw fabriekshal tegen grafiethinder

Bouw fabriekshal tegen grafiethinder
'Earth hour' bij staalconcern.

Tata Steel en Harsco starten met de bouw van de fabriekshal tegen grafiethinder op 15 mei. De voorbereidingen zijn in volle gang. In samenwerking met Harsco is het toekomstige bouwterrein vrijgemaakt, en op 15 mei kan de schop in de grond.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft onlangs de vergunning voor de bouw van de buitenkant van de hal verleend. Tegelijkertijd loopt de aanvraag van de milieuvergunning voor de werkzaamheden in de fabriekshal. De realisatie van het gebouw verloopt hiermee volgens planning. Uiterlijk april 2020 zal de fabriekshal volledig operationeel zijn.

De hal is onderdeel van een integraal plan tegen overlast dat Tata Steel eind maart heeft aangekondigd. Onderwerpen in dat plan zijn oplossingen om niet alleen stofverspreiding maar ook hinder van geur en geluid tegen te gaan.