Lezing en open huis bij Odd Fellows

Lezing en open huis bij Odd Fellows
© RTV Seaport / PR

De Odd Fellows van de IJmond- en Duinroosloge vieren in april dat hun wereldwijde organisatie 200 jaar geleden in Baltimore (USA) werd gesticht. Op nationaal niveau vindt deze viering op grootse wijze plaats op 6 april in Emmeloord. Deze viering zal gepaard met een grote donatie aan het project Kindercoaches van het Leger des Heils. Met dit bedrag kan de professionele opleiding van deze coaches worden bekostigd.

In Velsen wordt dit gevierd door alle belangstellende inwoners van de regio IJmond en Zuid-Kennemerland uit te nodigen voor een tweetal interessante evenementen, te weten:

Op donderdag 4 april vanaf 19.30 uur zal de heer Pieter Terpstra een lezing c.q. presentatie geven, getiteld: “Mens zijn in een veranderende wereld”. De spreker, die van huis uit theoloog is, zal aan de hand van het boek Homo-Deus (‘supermens’) van de schrijver Harari, ingaan op de soms ingrijpende veranderingen van onze tijd. Zijn we aangeland op een kantelpunt in de menselijke geschiedenis? Zal de mens zich voldoende kunnen aanpassen? Waar gaan we naar toe en moeten we bang zijn voor de toekomst?

Op donderdag 11 april vanaf 19.30 uur bent u (opnieuw) van harte welkom. U kunt dan, misschien voor de eerste keer, een Odd Fellowgebouw van binnen bekijken. Na een introductie over ons doen en laten,  kunt u een bijeenkomst meemaken in onze bezinningsruimte, zoals dat bij de Odd Fellows wekelijks of tweewekelijks gebruikelijk is. Uiteraard is er alle ruimte voor het stellen van vragen.

Vanwege het beperkt aantal zitplaatsen graag vooraf aanmelden bij de heer A. de Swart, tel. 06-2244.9345, email: 40ijmond@oddfellows.nl;

Beide evenementen zijn gratis toegankelijk op de Stationweg 95  Veslen-Zuid.