Interviews raadsessies 17 maart

Interviews raadsessies 17 maart
© RTV Seaport / Peter Denkema

Donderdag 15 maart waren er vijf raadsessies over uiteenlopende onderwerpen zoals de volkstuinen in de Biezen, bouwplannen in Velserbroek, Veiligheid, de Buitendienst en de mobiliteitsagenda. Raadsplein TV was erbij en nam de onderstaande interviews af.

Met Peter Stam (Velsen Lokaal) en Robert van Kooten (SP) werd vooruitgeblikt op de avond:

De heren Blok en Mense waren insprekers bij het onderwerp De Biezen, waar zij beiden een volkstuin houden:

Leo Kwant (LGV) en Cees Sintenie (CDA) over hoe om te gaan met de bebouwing op de volkstuinpercelen in De Biezen:

Vrijdag 22 maart is er een vlogwedstrijd voor jongeren. Twee raadsleden van het John van Dijkfonds doen een oproep om mee te doen:

Els Zorgdrager (D66) en Annekee Eggermont (CDA) over onder andere drugsvrije- en veilige zones voor kinderen in kader van het veiligheidsbeleid:

Ahmet Karateke (PvdA) en Bas Koppes (VVD) geen een toelichting op de sessie over de ideale buitendienst:

Maarten-Jan Hoekstra (GroenLinks) en Gideon Nijemanting (CDA) over de sessie woningbouw aan de Velserbroekse Dreef bij het voormalige Motorhuis: