Donderdag Raadsplein TV met vijf sessies

Donderdag Raadsplein TV met vijf sessies
Foto: RTV Seaport

Donderdag zijn er maar liefst vijf sessies in het gemeentehuis. Raadsleden praten die avond over de volkstuinen De Biezen, Velserbroekse Dreef 10, de ideale buitendienst, veilig in Velsen en de mobiliteitsagenda. Raadsplein zendt de sessies vanuit de raadzaal live uit en vat de andere bijeenkomsten samen door middel van interviews. De uitzending begint om 19:20 uur.

Volkstuinen De Biezen
In 2016 is de gemeente gestart met het handhavingsproject “De Biezen” in Santpoort. Toen lag er een spanningsveld en is besloten om een uitgebreide analyse te maken waarbij ook de volkstuinen zijn meegenomen. De analyse wordt donderdag voorgelegd aan de raad. Deze sessie is in de raadszaal en wordt live uitgezonden.

Start- en participatiedocument Velserbroekse Dreef 10
Deze sessie gaat over het braakliggende terrein naast het Motorhuis in Velserbroek. Er is een initiatief ingediend om hier een appartementencomplex te bouwen voor jongeren en ouderen. De gemeente staat hier welwillend tegenover en wil een startdocument opstellen. De raad besluit op basis van deze sessie of het voorstel naar de raadsvergadering kan.

De ideale Buitendienst
In januari was een bijeenkomst waarin inwoners, raadsleden en ambtenaren opties bespraken hoe de buitendienst van de gemeente zou kunnen werken. Wat moet de gemeente zelf blijven doen en wat kunnen ze uitbesteden. De raad hoort tijdens deze sessie de opbrengst van de bijeenkomst en kijkt naar de toekomst.

Veilig in Velsen
De raad bespreekt de kadernota met daarin zes veiligheidsthema’s (zorg en veiligheid, ondermijning, en leefbaarheid en veiligheid). Als de raad zich kan vinden in de nota dan wordt deze doorgeleid naar de raadsvergadering eind deze maand. Na goedkeuring gaat het college binnen de kaders van deze nota werken aan het veiligheidsbeleid.

Mobiliteitsagenda Velsen
Voor de komende jaren is een mobiliteitsagenda gemaakt. De raad gaat zich hier over buigen. In de agenda zit een aantal pijlers: Verduurzaming van mobiliteit , veiligheid staat voorop, ruim baan voor fietser en voetganger , aantrekkelijk openbaar vervoer, kwaliteit van wegennet op peil en de aanpak op maat voor parkeren. De agenda wordt tijdens deze sessie aan de raadsleden gepresenteerd.