Interviews Binnenduinrand & Cultuurvisie

Interviews Binnenduinrand & Cultuurvisie

Donderdag 14 februari waren er twee raadsessies over twee te ontwikkelen visies;  een voor het gebied de binnenduinrand en een voor kunst & cultuur. De laatste was in de vorm van een workshop en dat was voor een aantal raadsleden flink wennen.

Wethouder Jeroen Verwoort wilde voor de op te stellen Cultuurvisie bij de raadsleden ‘informatie ophalen’ door ze in groepjes te laten discussiëren over een drietal stellingen. Eerder had hij al een enquête bij de Velsenaren en instellingen afgenomen. Maar voordat de raadsleden daadwerkelijk aan de slag gingen, werd er eerst gesoebat over het laat aanleveren van de enquêteresultaten en de stelligheid van de stellingen.

Samen met omliggende gemeenten en de  provincie Noord-Holland, is Velsen in 2014 gestart met een ontwikkelstrategie voor het landschap van de Binnenduinrand. Dit is globaal gezien het gebied begrensd door de Noordzee, het Noordzeekanaal, de N208, het Spaarne en de Ringvaart. Donderdag was er een informatieve sessie, waarbij de ambtelijke voorbereiders het project, het proces en de inspraakreacties toelichtten.

Hoe de twee sessies verliepen en wat de reacties van de raadsleden waren, ziet u in de onderstaande interviews, die Raadsplein TV afnam.

Robert te Beest (CDA) blikt vooruit op de sessie over de Binnenduinrand:

Ben Hendriks (PvdA) en Leo Kwant (LGV) na afloop van de sessie Binnenduinrand:

Inspreker Anton Wijker wil een nieuw Witte Theater op de hoek Zeeweg – Lange Nieuwstraat:

Siege Bart (LGV) en Leen de Winter (ChristenUnie) over de sessie over de Cultuurvisie: