Vanavond vuurwerk bij het vuurwerkdebat?

Vanavond vuurwerk bij het vuurwerkdebat?
Foto RTV Seaport/PR

De gemeente Velsen heeft via Facebook de meningen gepeild over het gebruik van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Vanavond, donderdag 7 februari, worden de uitkomsten van deze peiling door ruim twintig Velsenaren besproken en bediscussieerd in de burgerzaal van het stadhuis. Dit vuurwerkdebat begint om 19:30 uur, publiek is welkom en kan ook zijn mening geven.

Zo’n 1600 mensen hebben de vragenlijst ingevuld. Uit de uitkomsten blijkt dat vuurwerk de samenleving van Velsen verdeelt. Er zijn bijna evenveel voor- als tegenstanders van het afsteken tijdens de jaarwisseling. Wel zijn er relatief veel mensen zijn die een centrale vuurwerkshow in de gemeente een mooi initiatief vinden, mits dit in hun eigen buurt gebeurt.

Een centrale vuurwerkshow betekent naar verwachting niet direct dat daardoor ook de overlast en vernielingen door het afsteken van vuurwerk minder zal worden. Van de respondenten zegt 13% geen vuurwerk meer te zullen afsteken als er een centrale vuurwerkshow zou zijn.

Jaarlijks wordt er in de gemeente ongeveer 30.000 euro uitgegeven om te voorkomen dat gemeentelijke eigendommen vernield worden of om deze te repareren dan wel  te vervangen. Er was de afgelopen jaarwisseling een toename van het aantal vuurwerkverwondingen bij het RKZ in Beverwijk. Hulpverleners hadden het dit keer wel redelijk rustig.

Het debat van vanavond geldt als de afronding van de discussie. Daarna bereidt het college van B&W een voorstel voor over hoe de gemeente wil omgaan met vuurwerk tijdens de jaarwisseling.

 

 

%d bloggers liken dit: