Vuurwerkshow tijdens oud & nieuw?

Vuurwerkshow tijdens oud & nieuw?
© RTV Seaport/PR

Ruim 1600 inwoners hebben een vragenlijst ingevuld over het gebruik van vuurwerk in de gemeente Velsen. Uit de uitkomsten blijkt dat dit onderwerp de samenleving van Velsen verdeelt. Er zijn bijna evenveel voor- als tegenstanders van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Wel zijn er relatief veel mensen die een centrale vuurwerkshow in de gemeente een mooi initiatief vinden, mits dit in hun eigen omgeving gebeurt.

Een centrale vuurwerkshow betekent naar verwachting niet direct dat daardoor ook de overlast en vernielingen door het afsteken van vuurwerk minder zal worden. Van de respondenten zegt 13% geen vuurwerk meer te zullen afsteken als er een centrale vuurwerkshow zou zijn.

Op donderdag 7 februari om 19.30 uur wordt een slotgesprek tussen inwoners in de burgerzaal van het gemeentehuis gehouden, waarbij publiek welkom is. Daarna wordt de discussie afgerond en een voorstel voorbereid over hoe de gemeente wil omgaan met vuurwerk tijdens de jaarwisseling.