Raad over financiële kaders en subsidies

Raad over financiële kaders en subsidies

Donderdagavond 17 januari zijn er twee raadsessies in het stadhuis met een sterk financieel karakter. In de ene sessie gaat het over het subsidiebeleid van de gemeente Velsen, in de andere over de kaders van het financiële beleid. Raadsplein TV is er bij, de rechtstreekse uitzending op RTV Seaport begint om 19:20 uur.

Velsen werkt aan een nieuw subsidiebeleid en wil dat in een sessie met de gemeenteraadsleden bespreken. De belangrijkste vraag: ‘op welke manier bereiken we het beste de beleidsdoelstellingen?’ Dan gaat het over de keuze tussen inkoop of subsidie en de keuze tussen subsidiëren op maatschappelijk effect, op prestatie of op inzet. Aan de hand van enkele cases wordt gekeken welk instrument in welke situatie het beste kan worden ingezet.

In de andere sessie stelt het college de raad voor om drie nota’s vast te stellen die kader geven aan het financieel beleid. De eerste betreft het Treasurybeleid: het aantrekken en verstrekken van geldleningen om het gemeentebeleid te financieren. In de tweede gaat het om het Afwijkingenbeleid: in welke gevallen zijn overschrijdingen van de begroting toegestaan die achteraf goedgekeurd moeten worden door de raad? De derde nota gaat over borgstellingen en geldleningen aan instellingen met een maatschappelijke doelstelling.