Tent op Plein 45 zorgt voor informele receptie

Tent op Plein 45 zorgt voor informele receptie
© RTV Seaport / Dennis Gouda

De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Velsen, dit jaar voor het eerst in een tent op Plein 1945, is dinsdagavond druk bezocht. Burgemeester Dales en loco-burgemeester Bram Diepstraten waren allebei ziek, waardoor wethouder Jeroen Verwoort als tweede loco de nieuwjaarstoespraak hield.

Het nieuwe gemeentebestuur wilde de drempel zo laag mogelijk houden en daarom was voor de tent gekozen. Ondanks de soms klapperende wind en het nogal terugkaatsende geluid, zorgde dit inderdaad voor een meer informele sfeer dan in de Burgerzaal.

Verwoort ging namens het college onder andere dieper in op de energietransitie, waar iedereen mee te maken krijgt. De wethouder benadrukte dat Velsen voor iedereen een aantrekkelijke gemeente moet zijn. ,,Ook willen we de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld en de drugshandel aanpakken. We willen de structuur die erachter zit kapot maken.’’

Jeroen Verwoort sloot af met een oproep, met daarin impliciet kritiek op de Nashville-verklaring: ,,In Velsen moet iedereen mee kunnen doen. Daarom wappert vandaag hier op het stadhuis de regenboogvlag. Omdat onverdraagzaamheid nooit geaccepteerd dient te worden en gelijkheid en verdraagzaamheid helaas nog niet vanzelfsprekend zijn.’’  Zie onze website voor foto’s en een uitgebreider verslag.