Nieuwjaarsreceptie in tent druk bezocht

Nieuwjaarsreceptie in tent druk bezocht
© RTV Seaport / Dennis Gouda

De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Velsen, dit jaar voor het eerst in een tent op Plein 1945, is dinsdagavond druk bezocht. Burgemeester Dales en loco-burgemeester Bram Diepstraten waren allebei ziek, waardoor wethouder Jeroen Verwoort als tweede loco de nieuwjaarstoespraak hield.

Het nieuwe gemeentebestuur wilde de drempel zo laag mogelijk houden en daarom was voor de tent gekozen. Ondanks de soms klapperende wind en het nogal terugkaatsende geluid, zorgde dit inderdaad voor een meer informele sfeer dan in de Burgerzaal.

Verwoort ging namens het college onder andere dieper in op de energietransitie, waar iedereen mee te maken krijgt. ,,De raad en het college hebben de ambitie een lokaal klimaatakkoord af te sluiten met inwoners, organisaties en bedrijfsleven. Al in 2023 willen we de eigen gemeentelijke organisatie klimaatneutraal gemaakt hebben.

De wethouder benadrukte dat Velsen voor iedereen een aantrekkelijke gemeente moet zijn. ,,Ook willen we ondermijning, de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld, tegengaan. We gaan drugshandel en overlast door drugs tegen door het van verschillende kanten aan te pakken. We willen de structuur die erachter zit kapot maken en pakken het witwassen van crimineel geld aan.’’

Jeroen Verwoort sloot af met een oproep, met daarin impliciet kritiek op de Nashville-verklaring: ,,In Velsen moet iedereen mee kunnen doen: werkenden en niet werkenden, blank en getint, vrouwen en mannen, hetero en homo. Daarom wappert vandaag hier op het stadhuis de regenboogvlag. Omdat onverdraagzaamheid nooit geaccepteerd dient te worden en gelijkheid en verdraagzaamheid helaas nog niet vanzelfsprekend zijn.’’

(Foto’s Dennis Gouda, tekst met dank aan De Jutter/De Hofgeest. Zie hier het volledige verslag.)