Donderdag laatste raad van 2018

Donderdag laatste raad van 2018

Aanstaande donderdag 20 december is de laatste raadsvergadering van 2018. Het lijkt niet een hele spannende avond te worden. De behandeling van het laatste agendapunt, de APV, is waarschijnlijk nog het meest interessant. Of er moeten zich nog insprekers, amendementen of moties melden, al dan niet vreemd aan de orde van de dag. Raadsplein TV is er vanaf 19:20 uur live bij.

Het college van B&W vraagt de raad onder andere om in te stemmen met de legalisering van een paardenhouderij aan de Hofgeesterweg in Santpoort-Noord en de bouw van een woning aan de Anna van Burenlaan in Santpoort Zuid. Zowel voor de paardenhouderij als voor de woning hebben omwonenden geen bezwaar ingediend, zou de raad wel met een kritische noot komen?

Een ander (technisch) agendapunt is de herziening van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten. Hier werkt de gemeente Velsen samen met een aantal omliggende gemeenten. Uitgeest en Haarlemmerliede/Spaarnwoude stappen uit de regeling, waardoor de samenwerking verder gaat met Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort.

Als laatste staat de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op de agenda. Hierin staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde, leefbaarheid en veiligheid. Tijdens de raadssessie over dit onderwerp (zie Uitzending Gemist)  hadden insprekers en raadsleden nog een aantal opmerkingen over het concept. Heeft de burgemeester als portefeuillehouder hieraan gehoor gegeven?