Gesprek met inwoners over uitstoot Tata Steel

Gesprek met inwoners over uitstoot Tata Steel
Foto: Tata Steel

Op dinsdagavond 11 december a.s. organiseren de IJmondgemeenten: Beverwijk, Heemskerk en Velsen een gesprek met inwoners over de uitstoot bij Tata Steel met als beoogd resultaat een advies aan deze gemeenten, de Provincie en Tata Steel. De bijeenkomst vindt plaats in het Rabobank IJmond Stadion, Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid. Inloop vanaf 19.30 uur, de avond start om 20.00 uur.

Deze avond staat niet in het teken van uitleggen, maar met name van ophalen, luisteren en gesprekken voeren. Inwoners kunnen hun zorgen, mogelijke oplossingen en vragen kwijt en erover in gesprek gaan met andere inwoners en betrokken partijen. Aanwezig zijn zijn de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de Omgevingsdienst IJmond, Tata Steel, provincie Noord-Holland, de GGD en de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen.
Rond 22.00 uur is de avond afgelopen. Het resultaat van de avond is een stappenplan waarmee aan de slag wordt gegaan.