Dubbele onderscheiding voor Chris van der Zwan

Dubbele onderscheiding voor Chris van der Zwan
Foto: RTV Seaport / Ron Pichel

Twee onderscheidingen binnen 24 uur. Het gebeurt niet vaak, maar Chris B. van der Zwan maakte het mee. Maandagavond werd hij door bondsvoorzitter Michael van Praag benoemd tot lid van verdienste van de KNVB, dinsdag verraste burgemeester Frank Dales hem met een koninklijke onderscheiding.

Aanleiding was Van der Zwans vertrek als lid van de Raad van Commissarissen van Telstar, de club waarvoor hij zich al tientallen jaren inzet. Hij ontving de onderscheidingen vanwege zijn grote verdiensten voor het voetbal, de maatschappij en het bedrijfsleven.

Naast het ondernemerschap in vooral de nautische sector had Chris B. van der Zwan nog een grote passie: voetbal. Hij zette zich op vrijwillige basis in als bestuurslid van IJVV Stormvogels. Van die club is hij nog steeds adviseur en sponsor. Bij Telstar was hij elf jaar lid van de Raad van Commissarissen, waarin hij de portefeuille voetbalbeleid onder zijn hoede had.

De voorzitter van de KNVB was vol lof over zijn rol in de maatschappelijke projecten van Telstar, waarmee de club uit Velsen-Zuid tot de top van Nederland behoort. Van der Zwan was initiatiefnemer van de Stichting Telstar Thuis in de Wijk, dat een paraplu vormt voor meerdere maatschappelijke projecten in en rond Velsen.

Chris B. van der Zwan was ook mede-initiatiefnemer van het Havenfestival IJmuiden, een samenwerkingsverband van visserij, nautische dienstverleners en culturele instellingen met als oogmerk jaarlijks een gratis toegankelijk publieksevenement te organiseren voor de bewoners van Velsen.

Burgemeester Frank Dales verraste de bekende Velsenaar dinsdagmiddag tijdens zijn laatste vergadering als lid van de Raad van Commissarissen van Telstar. De burgemeester spelde hem een Koninklijke Onderscheiding op en werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. (Bron: de Jutter/de Hofgeest.)