Unieke samenwerking maritieme beroepsopleidingen

Unieke samenwerking maritieme beroepsopleidingen

Alle aanbieders van maritiem beroepsonderwijs in Nederland – VMBO, MBO en HBO – tekenden afgelopen week een intentieverklaring voor een intensieve samenwerking en afstemming tussen de onderwijsinstellingen. Hiermee bundelen zij nu de krachten om deze uitdaging op te pakken.

De samenwerking tussen de instellingen is in meerdere opzichten uniek. Uniek doordat de samenwerking gaat over de hele maritieme beroepskolom van VMBO tot HBO. Uniek omdat de maritieme beroepsopleidingen mensen opleiden voor een nationale en internationale arbeidsmarkt. En uniek omdat álle reguliere Nederlandse maritieme beroepsopleiders deelnemen aan de samenwerking.

Het maritiem onderwijs is een belangrijke schakel in de maritieme keten. Hier worden de medewerkers opgeleid die zorgdragen dat de maritieme sector ook de komende decennia internationaal aan de top blijft.