Hoe veilig is Velsen voor vrouwen?

Hoe veilig is Velsen voor vrouwen?
Foto: Reinder Weidijk

Burgemeester Frank Dales van Velsen heeft onlangs het startschot gegeven voor het project ‘Safe Streets’. Door het ondertekenen van een intentieverklaring spreekt hij uit dat de veiligheid van vrouwen in de openbare ruimte in Velsen zo veel mogelijk gewaarborgd moet zijn. Ook startte 1 november jl. hierover een online enquête. Alle vrouwen uit Velsen worden opgeroepen om deze anoniem in te vullen via Facebook(gemeente Velsen) of www.velsen.nl.

Vrouwen moeten zich altijd en overal veilig voelen op straat. Vooral jonge vrouwen kunnen zich onveilig voelen. Seksuele intimidatie, aanranding en verkrachting op straat is een serieus probleem. UN Women Nationaal Comité Nederland onderneemt actie tegen onveiligheid op straat met het project Safe Streets.

Het is bekend als er bij de politie aangifte gedaan wordt van seksuele misdrijven. Maar daarbuiten is eigenlijk niet bekend of en in welke mate seksuele intimidatie in Velsen voorkomt. Met deze enquête wil de gemeente het gesprek starten.

In de enquête wordt ook gevraagd om samen met andere vrouwen over dit thema te willen praten. Je wordt dan uitgenodigd om plaats te nemen in een (tijdelijke) werkgroep. Met elkaar gaan we dan op zoek naar oplossingen voor de knelpunten, die onder andere uit de enquête naar voren komen.