Installatie eerste basisschool leerlingenraad

Installatie eerste basisschool leerlingenraad
Foto RTV Seaport/PR

Burgemeester Dales heef vrijdag 16 november de eerste Velsense leerlingenraad officieel geïnstalleerd. De leerlingenraad is samengesteld uit leerlingen van de Bosbeekschool en heeft zich tot doel gesteld het nemen van besluiten over initiatieven en ideeën van leerlingen van deze school ongeveer net zo te behandelen als de Velsense gemeenteraad.

Het John van Dijk fonds had speciaal voor deze gelegenheid de raadzaal van het gemeentehuis Velsen beschikbaar gesteld. Dit Fonds is door de gemeenteraad van Velsen ingesteld ter herinnering aan wijlen raadslid John van Dijk, die in 2001 overleed. John was een raadslid die op een originele manier opkwam voor ideeën van jongeren. Door zijn inzet en creativiteit heeft hij jongeren enthousiast gemaakt voor de politiek. Het Fonds bestaat uit raadsleden en steunfractieleden.

De gemeenteraad van Velsen hoopt dat dit initiatief andere scholen inspireert om ook een leerlingenraad te installeren en hiermee jongeren enthousiast te maken voor het “echte” raadswerk op latere leeftijd.

Ter afsluiting van de bijeenkomst heeft mevrouw Post, de moeder van John van Dijk, de leerlingen een prachtig versierde chocoladeletter gegeven en hen heel veel succes toegewenst met hun belangrijke taak.