Hoe veilig is Velsen voor vrouwen?

Hoe veilig is Velsen voor vrouwen?
Foto: Reinder Weidijk

Op woensdag 31 oktober gaf burgemeester Frank Dales het startschot voor het project ‘Safe Streets’. Door het ondertekenen van een intentieverklaring spreekt hij uit dat de veiligheid van vrouwen in de openbare ruimte in Velsen zo veel mogelijk gewaarborgd moet zijn. Ook start 1 november een online enquête over dit onderwerp. Alle vrouwen uit Velsen worden opgeroepen om deze in te vullen via Facebook(gemeente Velsen) of www.velsen.nl.

Het is bekend als er bij de politie aangifte gedaan wordt van seksuele misdrijven. Maar daarbuiten is eigenlijk niet bekend of en in welke mate seksuele intimidatie in Velsen voorkomt. Dit omdat vrouwen hierover vaak niet willen of durven praten. Met deze enquête wil de gemeente het gesprek starten. Doe je mee? De enquête is anoniem.

In de enquête wordt ook gevraagd of je samen met andere vrouwen over dit thema wilt praten. Je wordt dan uitgenodigd om plaats te nemen in een (tijdelijke) werkgroep. Met elkaar gaan we dan op zoek naar oplossingen voor de knelpunten, die onder andere uit de enquête naar voren komen.
Klik op enquête Safe Streets