Woningbedrijf wil snel bouwen aan Orionweg

Woningbedrijf wil snel bouwen aan Orionweg
Impressie Woningbedrijf Velsen

Snel beginnen met de bouw van drie flats aan de Orionweg en veel vragen over het ontwerp-bestemmingsplan Velserbroek, de veiligheid bij evenementen en concrete problemen in de openbare ruimte. Dat is een in notendop de samenvatting van de raadsessies van woensdagavond. Donderdagavond gaat het verder met de begroting 2019.

Het bestemmingsplan voor de Orionweg was door de raad in september vanwege onduidelijkheden terugverwezen naar een extra sessie. Volgens de diverse partijen is er nu voldoende informatie beschikbaar over de schaduwwerking van de drie nieuw te bouwen appartementencomplexen om een besluit te nemen. Directeur-bestuurder Rogier van der Laan van het Woningbedrijf Velsen was als inspreker duidelijk: het bestaande plan is goed afgewogen. Hij pleit voor een snelle start van de bouw want er is veel behoefte aan woningen in Velsen.

De raad mocht kennis nemen van het nieuwe bestemmingsplan voor de Velserbroek. Er was veel aandacht voor het plan voor urban villa’s aan de zuidoost-rand. Een al langer bestaand plan. Toch is deze ontwikkeling niet opgenomen in het bestemmingsplan. Diverse fracties stelden hier vragen over en ook over de bloemenstal de Rozenhoek bij het winkelcentrum. Deze ondernemer ziet zijn mobiele wagen graag vervangen door een vaste kiosk. Bestaande regels houden dat tegen.

In de sessie over veiligheid en ondermijning was er veel aandacht voor evenementen. Deze vragen veel aandacht van de politie en hulpdiensten. Een oplossing is dat organiserende partijen zelf zorgen voor de veiligheid. Ondermijning kan overal en in diverse vormen de kop op steken, zie bijvoorbeeld de ernstige bedreiging van de burgemeester van Haarlem, maar het havengebied is bij uitstek een gebied dat in dit verband extra in de gaten moet worden gehouden.

De sessieavond werd afgesloten met de APV, de algemene plaatselijke verordening. Die is na negen jaar toe aan een update, waarbij na een participatieproces voor een nieuwe opzet gekozen. De raad bepaalt later dit jaar het kader voor de APV, dus de spelregels op hoofdlijnen. Vervolgens krijgt het college de opdracht om dit kader uit te werken in specifieke geboden en verboden. Er waren opvallend veel vragen van de fracties over concrete problemen in de openbare ruimte zoals het omgaan met drones, kappen van bomen, bestrijding van hondenpoep, kraaiende hanen en zo meer. Deze vragen krijgen een plek in de verdere behandeling op 15 november.

Donderdag (vanavond) komen de raadsleden opnieuw bijeen in een raadsbrede sessie over de begroting 2019. Raadsplein TV is er live bij, vanaf 19:20 uur te volgen via de diverse kanalen van RTV Seaport.