Woensdag én donderdag raadsessies

Woensdag én donderdag raadsessies

Het is een druk politiek weekje met twee avonden sessievergaderingen. Woensdag staan de herziening van de Algemene Plaatselijke Verordening, de bestemmingsplannen voor de Orionweg en Velserbroek en presentaties over het veiligheidsbeeld, politiewerk en de ondermijning daarvan op de agenda. Donderdag gaat over de begroting 2019. Raadsplein TV zendt beide avonden live uit, de uitzendingen beginnen om 19:20 uur.

Het bestemmingsplan Orionweg zou vorige maand al zijn aangenomen, ware het niet dat er nog teveel onduidelijkheden waren over met name de schaduwwerking van de drie nieuw te bouwen appartementencomplexen, die in plaats van de afgebroken flat zullen worden gebouwd. De resultaten van een aanvullend onderzoek moeten daarover nu hun licht over laten schijnen.

De begroting 2019 is gebaseerd op de perspectiefnota 2018 en het raadsakkoord, dat de nieuwe raad na de verkiezingen heeft afgesloten en waarin een aantal belangrijke thema’s zijn benoemd voor de komende periode. In een raadsbrede sessie beoordelen de raadsleden nu of het college dit op juiste wijze in de begroting heeft vertaald. Daarnaast geven de fracties een eerste oordeel waardoor de politieke verschilpunten boven water komen. Het debat over de Begroting 2019 en de vaststelling daarvan gebeuren vervolgens in de raadsvergadering van donderdag 8 november.

Zie voor meer informatie en alle stukken www.velsen.nl