Zeer korte raadsvergadering.. of niet?

Zeer korte raadsvergadering.. of niet?

Na de sessies van twee weken geleden, is donderdagavond de eerste raadsvergadering na de zomerstop. Afgaande op de agenda kan dit wel eens een zeer korte bijeenkomst worden, al kan dat bij raadsvergaderingen in het algemeen en in Velsen in het bijzonder toch weer anders uitpakken. Raadsplein TV is er in ieder geval vanaf 19:20 uur live bij, te zien via onze zender en website.

Op de agenda staan alleen een paar hamerstukken, zoals het benoemen van een lid van de zogenaamde regiegroep IJmond, het beschikbaar stellen van twee ton voor de city marketing in 2019 en het vaststellen van het bestemmingsplan Orionweg. Hoewel dat laatste nog onzeker is, omdat de raad nog in afwachting is van de uitkomsten van een onafhankelijk onderzoek naar de schaduwwerking van de drie nieuw te bouwen flats. Zijn die uitkomsten niet op tijd, dan wordt de besluitvorming uitgesteld.

Toch kan er nog debat komen als er moties of amendementen worden ingebracht. Ook kunnen zich voor het actualiteitenuurtje insprekers en/of raadsleden met vragen melden. Bijvoorbeeld over de overname van het Kunstencentrum of de onlangs gepresenteerde begroting 2019, twee actuele onderwerpen die eigenlijk pas voor een volgende raadsvergadering staan geagendeerd.