Uitzending raadsessies 13 september

Uitzending raadsessies 13 september

Afgelopen donderdag 13 september is het politiek seizoen in Velsen met vier sessievergaderingen weer van start gegaan. Raadsplein TV was er live bij, hieronder is de integrale uitzending terug te zien. Daarnaast kunt u in een ander bericht op deze site ook kijken naar de aparte interviews.

De uitzending begint met een voorbeschouwing, waarna de sessie in de raadzaal over de nieuw te bouwen flats aan de Orionweg integraal wordt gevolgd. Op de twee andere sessies die dan tegelijkertijd plaats hebben –  over City Marketing en een fonds van 1 miljoen euro voor een ‘sociaal- en culturele basisinfrastructuur’ – wordt in de pauze teruggeblikt.

Na de interviews en beschouwingen in de pauze gaat de uitzending verder met de raadsbrede sessie over de ‘politiek-bestuurlijke ambities in de begroting 2019’. Daarin licht het college van B&W toe hoe zij de ambities van het raadsakkoord financieel wil vertalen in de begroting van het komend jaar. De uitzending besluit met twee interviews en een korte nabeschouwing.