Vier raadsessies in acht interviews

Vier raadsessies in acht interviews
Foto RTV Seaport / Gertjan Huijbens

De schaduwen van de geplande nieuwe flats aan de Orionweg blijken een struikelblok, dat nader moet worden onderzocht voordat de bouw start. De gemeenteraad wil een beter onderbouwd plan voor de 1 miljoen euro die het college wil investeren in het maatschappelijk vastgoed.  En de raadsleden zijn positief kritisch over de city marketing ‘Punt IJmuiden’ en de wijze waarop het college de begroting 2019 wil ‘inkleuren’.

Dit zijn in een notendop de belangrijkste uitkomsten van de vier sessies die donderdagavond 13 september werden gehouden in het gemeentehuis van Velsen. Raadsplein TV was er live bij, hieronder een samenvatting in de vorm van acht interviews.

1.  Bas Kuntz (Harddraverijvereniging Santpoort) en Ineke van der Geest (Action Planet Spaarnwoude) maken deel uit van het bestuur in oprichting dat zich gaat bezighouden met Citymarketing. Een interview over ambities en beleidsvrijheid:

2. Een interview met Robert te Beest (PuntIJmuiden en Rauw aan Zee gaan niet samen) en (de bruisende ideeën van) Sige Bart over Citymarketing. Maar zitten deze raadsleden niet teveel op de uitvoering?

3. Mevrouw Waljaard (ChristenUnie) is blij met de constructieve inbreng van omwonenden en insprekers over het plan voor drie nieuwe flats aan de Orionweg. Schaduwwerking voor bestaande bewoners is een probleem. Aanleiding voor haar partij om het college te vragen om alternatieven in beeld te brengen met een onafhankelijk onderzoek:

4. Bij elke nieuwe ontwikkelingen heb je voordelen en nadelen, zegt mevrouw Stoelman (Groenlinks), zo ook bij de bouw van nieuwe flats aan de Orionweg. Logisch dat er bezwaren worden geuit over de schaduwwerking op de bestaande bebouwing. Maar hou de vaart erin:

5. De nieuwe flats aan de Orionweg zijn een uitwerking van het Masterplan Zeewijk en passen in het beleid van de gemeente: het creëren van nieuwe woningen in Velsen. Wethouder Dinjens begrijpt de reacties die dit plan oproept en zegt toe dat er een second opinion onderzoek komt naar de schaduwwerking van de nieuwbouw op de omgeving:

6. Leen de Winter (ChristenUnie) en Ben Hendriks (PvdA) verschillen van mening of de raad nu al moet instemmen met het voorstel van het college om één miljoen euro te investeren in het verbouwen en verbeteren van het maatschappelijk vastgoed:

7. Het is nog steeds niet duidelijk of de bebouwing aan het Groenelaantje in Santpoort mag blijven. Peter Stam van Velsen Lokaal stelt vragen hierover aan wethouder Dinjens:

8. De inkleuring van de begroting voor 2019 is een test voor het raadakkoord, vindt VVD-fractievoorzitter Bas Koppes. Accepteer je de hoofdlijnen uit het akkoord of gaan partijen hengelen naar extra mogelijkheden? SP-fractievoorzitter Robert Van Kooten is benieuwd naar de visie van het college, die binnenkort wordt vastgelegd in een definitief collegeprogramma: