Doorstart Kunstencentrum Velsen

Doorstart Kunstencentrum Velsen
© RTV Seaport / PR

Woensdag 25 juli is de curator tot een besluit gekomen naar aanleiding van het faillissement van het Kunstencentrum Velsen. De Bibliotheek Velsen zal de activiteiten die door het Kunstencentrum werden aangeboden (deels) gaan uitvoeren. Met de Bibliotheek is door de curator een zogenaamde doorstart overeenkomst afgesloten. Formeel moet de rechter-commissaris toestemming geven voor de doorstart, maar ook deze toestemming is op 25 juli verleend.

Door de raad is besloten dat het restant van de subsidie  voor het KCV beschikbaar blijft voor cultuureducatie. Het college blijft zich de komende periode dan ook inzetten voor het behoud en het borgen van de cultuureducatie voor de Velsense samenleving. Nu door de curator en de rechtbank is besloten dat de Bibliotheek de doorstartende partij is, zal het college in nauw overleg treden met de Bibliotheek om te komen tot het borgen van de activiteiten.