Bomen kap in Velsen-Noord

Bomen kap in Velsen-Noord
© RTV Seaport / PR

In september gaat de gemeente Velsen de populieren tussen de Andreaweg en Rijk de Waalweg in Velsen-Noord kappen. Dit is noodzakelijk om de veiligheid te waarborgen en schade aan het spoor en de bovenleidingen te voorkomen.  Ook kunnen afgebroken takken schade aanbrengen bij passanten en het verkeer op de Andreaweg.

Het kappen van de bomen direct langs het spoor moet voorkomen dat er schade ontstaat aan het spoor en de bovenleiding. Hierdoor wordt voorkomen dat er gevaarlijke situaties in, op of langs het spoor ontstaan.  Door het kappen van de voorste populieren worden de daar achter staande bomen bloot gesteld aan weersomstandigheden waar zij niet op zijn ingesteld. Dit brengt per direct gevaren met zich mee. Daarom is het noodzakelijk het volledige gebied te kappen. Het betreft 81 populieren.

In het vierde kwartaal gaat een projectteam Openbare Werken van de Gemeente Velsen van start met voorbereidingen voor het compenseren van het gekapte groen. Samen met de bewoners wil men tot een nieuwe groene inrichting komen voor het gebied rondom de Andreaweg. De bewoners ontvangen daarvoor te zijner tijd, een uitnodiging.