Kunstencentrum en meer vanavond in raad

Kunstencentrum en meer vanavond in raad

Vanavond zal de raadsvergadering vooraf worden gegaan door een extra sessie over het Kunstencentrum Velsen. Daar is het nodige spektakel te verwachten, temeer daar alle sympathisanten van het noodlijdende instituut zijn opgeroepen om op de publieke tribune plaats te nemen. Raadsplein TV is er bij, onze uitzending begint om 19:20 uur met een voorbeschouwing.

De extra sessie is op verzoek van het college van B&W, dat een toelichting wil geven op zijn besluit om het Kunstencentrum niet te hulp te schieten met een extra subsidie. Daarmee dreigt nu een faillissement voor het bekende Velsense instituut.

Aansluitend is om 20:30 uur de raadsvergadering, waarin onder andere een besluit wordt genomen over de aanvraag van de Stichting De Schoolwerkplaats voor het stichten van een nieuwe basisschool op Algemeen Bijzondere Grondslag. Ook gaat het over parkeren in Velsen en de jaarstukken van de gemeente Velsen en diverse instellingen waarmee Velsen samenwerkt of samen met andere gemeentes bij betrokken is, zoals de Veiligheidsregio Kennemerland, het Afvalschap  IJmond Zaanstreek, het recreatieschap Spaarnwoude en IJmond Werkt! Zie de website www.velsen.nl voor de agenda en alle stukken.