Inspraak herinrichting Kennemerplein en Van Poptaplantsoen

Inspraak herinrichting Kennemerplein en Van Poptaplantsoen
Art impression Kennemerplein

De gemeente heeft na overleg met een vertegenwoordiging vanuit de bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden een voorlopig ontwerp opgesteld voor het Kennemerplein, het Van Poptaplantsoen en de doorsteek door het plantsoen tussen de Julianakade en de Homburgstraat.Het voorlopig ontwerp van dit project is vrijgegeven voor inspraak.

Het voorlopig ontwerp is tot stand gekomen na een uitgebreid participatietraject bestaande uit vier bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten zijn diverse ontwerpvarianten besproken. Dit heeft geleid tot een breed gedragen voorkeursvariant.

Inmiddels zijn ook de voorbereidingen gestart voor het project “herinrichting Kennemerlaan”. De uitvoering van de werkzaamheden in de Kennemerlaan volgt op de uitvoering van dit project. Om er voor te zorgen dat de projecten goed op elkaar aansluiten is er afstemming tussen beide projecten.