School’s cool zoekt nog enkele mentoren

School’s cool zoekt nog enkele mentoren
Foto Ron Pichel

School’s cool IJmond, een programma van Telstar Thuis in de Wijk, is nog op zoek naar een paar vrijwilligers die komend schooljaar thuismentor willen worden van een brugklasser. Met een uurtje per week geven zij deze kwetsbare leerlingen een enorme steun.

De leerlingen die door de scholen voor School’s cool worden aangemeld, kunnen dat extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een moeilijke thuissituatie of een taalachterstand. De thuismentoren helpen hun pupillen wekelijks voor een periode van ongeveer anderhalf jaar.

Voor komend schooljaar worden in Velsen, Beverwijk en Heemskerk nog vrijwilligers gezocht. Het is belangrijk dat een mentor affiniteit heeft met de schoolgaande jeugd, maar onderwijservaring of zelf kinderen hebben is niet nodig. Voorafgaand aan het mentorschap krijgen de vrijwilligers twee trainingen en worden zij gekoppeld aan een leerling.

Voor meer informatie en aanmelding zie www.schoolscoolijmond.nl, mail naar info@schoolscoolijmond.nl of bel (023) 539 26 64.