Bijeenkomst vrijwilligersorganisaties

Bijeenkomst vrijwilligersorganisaties
Foto: IJRB / Ko van Leeuwen

Donderdagmiddag 7 juni is er een netwerkbijeenkomst voor vrijwilligersorganisaties in het kantoor van de Rabobank IJmond in Velserbroek, georganiseerd door We(l)doen IJmond en Stichting Welzijn Velsen. Verenigingen, stichtingen en andere organisaties kunnen zich nog aanmelden.

De netwerkbijeenkomst is in het kader van de Vrijwilligersacademie IJmond. Het thema van deze middag is: ‘Vrijwilligerswerk nu en straks – Vinden en binden van vrijwilligers in een veranderend speelveld’.

Gastspreker die middag is Ronald Hetem, auteur van het Basisboek voor Vrijwilligersmanagement (2018) en beleidsmedewerker Participatie en Actief Burgerschap bij Movisie.

Wat betekenen de veranderingen in het vrijwilligerswerk voor al die organisaties waar vrijwilligers actief zijn? Het Basisboek zegt hier onder andere het volgende over: ‘De aard van het vrijwilligerswerk is veranderd. Voorheen deden bijvoorbeeld vrijwilligers in de zorg voornamelijk uitvoerend werk, waarbij ze aangestuurd werden door beroepskrachten. Maar deze zijn nu vaak wegbezuinigd. Dus stellen vrijwilligers zelf de roosters voor hun mede-vrijwilligers op. Ze runnen de groepsactiviteiten. En beheren in steeds meer gevallen ook  buurthuizen. Vrijwilligers werken dus zelfstandiger en met meer verantwoordelijkheid. Dit brengt ook risico’s met zich mee: er kunnen conflicten ontstaan over de taakafbakening tussen beroepskrachten en vrijwilligers en vrijwilligers kunnen sneller overbelast raken.’

Na een aansluitende interactieve workshopronde zal tevens de mogelijkheid bestaan voor organisaties om zichzelf te presenteren. Meer informatie en aanmelding: info@vrijwilligersacademieijmond.nl.