Ina de Vos legt voorzittershamer neer

Ina de Vos legt voorzittershamer neer
© RTV Seaport / PR

Eind mei zal Ina de Vos stoppen met haar werk als voorzitter van het wijkplatform Zee- en Duinwijk. Na 17 jaar, waarvan 14 jaar als voorzitter, moet zij dit werk om gezondheidsredenen neerleggen.

Ina kan zich niet meer volledig inzetten voor het Wijkplatform. Zij bedankt iedereen voor de fijne samenwerking, zowel de bezoekers van de vergaderingen als diegenen waar zij contact mee had. Ze waren het lang niet altijd met elkaar eens, maar meestal respectvol en wederzijds begrip.

Zij sluit haar schrijven af met een kritische noot: ‘neem de burgers van deze gemeente serieus en betrek ze tijdig bij plannen. Al flink wat jaren krijgen de Wijkplatforms geen enkele informatie meer en het heeft ervoor gezorgd dat vijf Wijkplatforms zich al hebben opgeheven en eentje een slapend bestaan leidt.

Er is nog geen opvolger voor Ina de Vos.