School’s cool IJmond zoekt thuismentoren

School’s cool IJmond zoekt thuismentoren
© RTV Seaport / PR

School’s cool IJmond is voor komend schooljaar op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die zich als thuismentor willen inzetten voor leerlingen die door persoonlijke omstandigheden een groter risico lopen op schooluitval. Met één tot twee uur begeleiding per week maken de vrijwilligers voor deze leerling een wereld van verschil.

De leerlingen die door de scholen voor een thuismentorschap van School’s cool worden aangemeld, zijn kwetsbare, maar kansrijke kinderen die om uiteenlopende redenen een extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een moeilijke thuissituatie of een taalachterstand. De thuismentoren helpen hun pupillen wekelijks voor een periode van ongeveer anderhalf jaar.

Voor komend schooljaar worden in Velsen, Beverwijk en Heemskerk nog vrijwilligers gezocht. Deze vrijwilligers zien erop toe dat de leerling lekker in zijn vel zit en voldoende tijd aan schoolzaken besteedt. Zij geven hem of haar en de ouder(s)/verzorger(s) tips en adviezen en ze oefenen met zelfstandig leren. Het is belangrijk dat een mentor affiniteit heeft met de schoolgaande jeugd, maar onderwijservaring of zelf kinderen hebben is niet nodig. Voorafgaand aan het mentorschap krijgen de vrijwilligers twee trainingen en wordt de vrijwilliger gekoppeld aan een leerling.

Wilt u thuismentor worden of meer informatie? Zie dan www.schoolscoolijmond.nl, mail naar info@schoolscoolijmond.nl of bel met School’s cool IJmond Sophie Bekker (023) 539 26 64.