Raadsplein TV LIVE – sessie 17 mei

Raadsplein TV LIVE – sessie 17 mei

Donderdagavond had de gemeenteraad een roerige sessie. Op de agenda stond het concept raadsakkoord. In dit akkoord wordt in grote lijnen aangegeven wat de raad voor de komende vier jaar belangrijke onderwerpen vindt. Het college kan het collegeprogramma enten op het raadsakkoord. Echter niet alle maken deel uit van de werkgroep. D66, CDA, Forza en D´66 zijn het niet eens met het proces en willen geen deel uitmaken van de werkgroep.
In deze uitzending kunt u zien hoe de CU toch deel uit gaat maken van de werkgroep en het voorstel van D´66 om tot een nieuw proces te komen.