Raadsessie 17 mei in vijf interviews

Raadsessie 17 mei in vijf interviews

Bram Diepstraten (formateur) en Robert van Koten (voorzitter werkgroep raadsakkoord) over het concept raadsakkoord, het bekend maken van de portefeuilleverdeling en installatie wethouders.

Robert van Koten (fractievoorzitter SP) blikt terug op de raadsessie en vertelt over het verdere proces.

Leen de Winter (fractievoorzitter CU) licht toe waarom hij toch wil aanhaken bij de werkzaamheden van de raadswerkgroep die schrijft aan het raadsakkoord.

Interview met Sander Smeets over het plan van D’66 om opnieuw te starten met het maken van een raadsakkoord.

Nathanael Korf (fractievoorzitter Velsen Lokaal) over de verdere stappen om het raadsakkoord te schrijven, met inbreng van de partijen die nog niet waren aangehaakt.