Heemskerk steunt School’s cool IJmond

Heemskerk steunt School’s cool IJmond
Foto Ron Pichel

De gemeente Heemskerk gaat het mentorprogramma School’s cool IJmond, vallend onder de maatschappelijke stichting Telstar Thuis in de Wijk, in 2018 financieel ondersteunen met een bedrag van € 7.500. Dankzij deze subsidie wordt de begeleiding van Heemskerkse leerlingen in 2018 mogelijk gemaakt.

Het preventieprogramma School’s cool biedt mentorbegeleiding aan leerlingen die door omstandigheden een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Kwetsbare, maar kansrijke, leerlingen worden door de basisschool aangemeld en door een vrijwillige thuismentor begeleid bij de overstap naar de middelbare school. Het doel van het programma is het voorkomen van schooluitval en het tegengaan van kansenongelijkheid in het onderwijs.

Wilt u meer informatie? Overweegt u zelf thuismentor worden? Bezoek dan de website www.schoolscoolijmond.nl of kijk op www.telstarthuisindewijk.nl