Lobby ondernemers alternatief sluisroute

Lobby ondernemers alternatief sluisroute
Foto: Chris Hoppenbrouwer

De OndernemersVereniging IJmond is tevreden over de maatregelen, die op haar aandringen zijn genomen om de regio tijdens de afsluiting van de route over de sluizen bereikbaar te houden.

Voorzitter Ton van der Scheer van OV IJmond heeft begrip voor het argument van de bouwers van de nieuwe zeesluis dat de veiligheid op de sluizenroute in de knel komt, maar is direct begonnen met een lobby voor compenserende verkeersmaatregelen. Daardoor krijgt het verkeer nu een acceptabel alternatief om de IJmond in en uit te komen.

‘Het is onze uitdrukkelijke wens de extra spitspont gedurende de afsluiting te laten varen en dat is nu veilig gesteld’,  aldus Van der Scheer. ‘Daarnaast worden we nu nog meer afhankelijk van de A22 en de Velsertunnel. Om deze verkeersader optimaal flexibel te maken, zal Rijkswaterstaat indien nodig de calamiteitenbogen open stellen, zodat dan ook de A9 en Wijkertunnel kunnen worden gebruikt. Daarnaast zorgt Rijkswaterstaat voor een zorgvuldige informatievoorziening via onder andere de matrixborden. Zodat iedereen tijdig weet dat de sluizen afgesloten zijn en er geen dolend verkeer in de IJmond komt.’

Lees meer op www.ovijmond.nl