Interviews met vertrekkende raadsleden

Interviews met vertrekkende raadsleden
Foto RTV Seaport / Peter Denkema

Tijdens de laatste vergadering van de ‘oude’ gemeenteraad is woensdagavond 28 maart van twaalf raadsleden afscheid genomen. Raadsplein TV haalde acht van deze twaalf nog één keer voor de camera.

Teresa Da Silva Marcos (D66), ook over haar motie ‘Safe Streets’ die vlak voor het afscheid van de oude raad alsnog opnieuw in stemming kwam omdat de stemmen hierover de vorige keer staakten:

Maurice Bok (Velsen Lokaal) en Jacqueline Staats (CDA) over hun gedwongen afscheid:

Marc Hillebrink (D66), net geridderd, en Gerko Buist (SP):

Marianne Poen en Karel Ockeloen (geridderd), twee nestors van de PvdA-fractie:

Beryl Dreyer, ook geridderd, blikt terug op haar twaalf jaar raadslidmaatschap voor vier verschillende fracties, waarvan twee als zelfstandig raadslid: