Raad beslist dinsdag over hertelling

Raad beslist dinsdag over hertelling

Eigenlijk zou de huidige raad aanstaande woensdag alleen nog op feestelijke wijze worden uitgeluid. Maar omdat de PvdA een initiatiefvoorstel heeft ingediend om de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen te hertellen, komt zij aanstaande dinsdag alsnog bijeen om hierover een besluit te nemen.

PvdA-lijsttrekker Marianne Steijn diende vrijdag bij het centraal stembureau het verzoek in om een hertelling, omdat donderdagochtend bleek dat haar partij alsnog drie stemmen tekort kwam voor een derde zetel.

Het verzoek werd afgewezen, waarop de PvdA het initiatiefvoorstel indiende waarover de oude raad nog dient te beslissen. Daarom zal de geplande raadsvergadering van woensdag 28 maart nu al op dinsdag aanvangen met een korte bijeenkomst om 20 uur. Als dan het voorstel van de PvdA wordt aangenomen, is de hertelling woensdag overdag zodat de uitkomsten ’s avonds nog in de raad kunnen worden meegenomen.

Voorafgaand aan deze besluitvorming is er op dinsdag om 19.15 uur een openbare bijeenkomst met uitleg over de telling. Raadsplein TV zal hiervan verslag doen en ook de raad van dinsdag- én woensdagavond rechtstreeks uitzenden. Dit geldt eveneens voor de installatie van de nieuwe gemeenteraad op donderdag 29 maart. Zie voor de agenda’s en stukken de raadskalender op www.velsen.nl/gemeenteraad.