Verkiezingsdebat voor de wijk Velserbeek

Verkiezingsdebat voor de wijk Velserbeek
© RTV Seaport / Dennis Gouda

Dinsdagavond 13 maart organiseert het Wijkcomité Velserbeek wederom een verkiezingsdebat in de Theeschenkerij met alle partijen die dit jaar deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Velsen, speciaal voor bewoners van de wijk.

Vier jaar geleden heeft het wijkcomité voor de bewoners van Velserbeek in Velsen-Zuid eenzelfde debat georganiseerd en dat was een groot succes. Ook nu wordt het debat geleid door journalist en wijkbewoner Frenk der Nederlanden. Aan de hand van 3 thema’s die duidelijk raakvlakken hebben met de wijk, gaan de lijsttrekkers en kandidaten van de partijen met elkaar in debat. De thema’s zijn duurzaamheid, bereikbaarheid en Park Velserbeek. Na afloop is er ruimte voor bewoners om een vraag te stellen over voor hen wezenlijke punten.

Met deze boeiende avond hoopt Wijkcomité Velserbeek bij te dragen aan het onder de aandacht brengen van de gemeenteraadsverkiezingen, waar het gaat om invloed op het beleid voor de leefomgeving. Het debat vindt plaats in De Theeschenkerij in Park Velserbeek in Velsen-Zuid, in aansluiting op de Jaarvergadering van Wijkcomité Velserbeek.
De Jaarvergadering begint om 19.00 uur, het debat start na de pauze om 20.30 uur. Voorafgaand aan het debat wordt stil gestaan bij het plotseling overlijden van wijkbewoonster en PvdA-kandidaat Marlies Havik.